Szanowni Państwo!


Pragniemy poinformować, że Specjalistyczne Punktu Konsultacyjne wznowiły swoją działalność po przerwie wakacyjnej.
Zapraszamy do współpracy


Szanowni Państwo!


Pragniemy zaprosić do zapoznania się z prezentacją dotyczącą działalności SPK Hafciarska.10.05.2017Szanowni Państwo!


Pragniemy zaprosić do zapoznania się z materiałem wideo dotyczącym działalności SPK Łucka.03.05.2017Szanowni Państwo!


SPK w ZSS nr 97 działa bez zmian, ale w samej placówce wielkie zmiany.


Szkoła dla dzieci z autyzmem w lutym 2017 roku okresie ferii zimowych zmieniła tymczasowo swoją siedzibę. Wielka rozbudowa i remont szkoły przy ul. Tarchomińskiej 4 zakończy się pod koniec roku szkolnego 2017/2018.


ZSS nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4 wygląda dzisiaj tak:

Budowa ruszyła pełną parą, a my jesteśmy po drugiej stronie Dworca Wschodniego.

Zapraszamy do nowej siedziby przy ul. Skaryszewskiej 8 wejście B.


Zachowaliśmy stary numer telefonu: 22 619 05 05


19.04.2017

Szanowni Państwo!


Pragniemy poinformować, że Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny przy
ul. Tarchomińskiej, w związku z remontem, zostaje przeniesiony na
ul. Skaryszewską 8 w Warszawie. Numer kontaktowy pozostaje bez zmian.
19.03.2017

Szanowni Państwo!


Zaprszamy na konferencję!

16.03.2017

Szanowni Państwo!


Z radością pragniemy poinformować, że z dniem dzisiejszym pracę rozpoczął nowy Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny "Łucka" przy Ośrodku Szkolno –Wychowawczym dla Głuchych Warszawa, ul. Łucka 17/23


Obszary udzielanych konsultacji:


  • praca z uczniami z wadą słuchu (problemy szkolne w zależności od stopnia utraty słuchu-pomoc w doborze metod nauczania),
  • diagnoza problemów wychowawczych , szkolnych , zaburzenia zachowania wynikające z niepełnosprawności i problemów komunikacyjnych,
  • konsultacje z polskiego języka migowego PJM
  • trudności adaptacyjne w grupie rówieśniczej
  • doradztwo zawodowe (badanie preferencji zawodowych uczniów, przygotowanie do wejścia na rynek pracy),
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych (czytanie ze zrozumieniem, pokonywanie trudności w czytaniu związanych z małym zasobem słów lub wynikających ze specyfiki niepełnosprawności),
  • pomoc surdologopedyczna (terapia mowy i słuchu ,diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób chorych neurologicznie, zaburzenia mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych ,neurologopedia),
  • metodyka nauczania języka polskiego osób głuchych.
Zapraszamy do kontaktu!

02.02.2017Szanowni Państwo!


Jest nam miło poinformować, że 1 września 2016 SPKi rozpoczęły 7 rok działalności - dziękujemy za zafuanie!

Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne (SPK) działają pod patronatem i z inicjatywy Biura Edukacji m. s. Warszawy oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zgodnie z Programem Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013-2020.

Celem działania Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych jest pomaganie osobom, które pracują i opiekują się dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Specjaliści SPK pomogą nazwać problem, poszukać jego przyczyny oraz zaproponują sposób rozwiązania trudnej sytuacji.

Pomoc jest przeznaczona dla mieszkańców m.s. Warszawy i udzielana jest bezpłatnie.

By skorzystać z pomocy SPK, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z koordynatorem punktu - namiary na nas są w sekcji "Adresy Punktów" w górnym menu portalu. Znajdziecie tam Państwo oprócz danych teleadresowych, problematykę jaką zajmują się specjaliści w danym punkcie.

Szanowni Państwo!
Główną zasadą pracy istnienia SPK jest to, iż konsultacji udzielają specjaliści praktycy, którzy nie zawsze mogą osobiście odebrać telefon od osoby dzwoniącej, ale zawsze oddzwonimy jeśli tylko osoba dzwoniąca zostawi telefon. Drugą preferowaną formą jest napisanie e-maila. Na pewno taki kontakt nie zostanie bez odpowiedzi. Trzecią formą jest kontakt z koordynatorem merytorycznym pod nr komórkowym:518-725-251, który przekaże dane kontaktowe osoby dzwoniącej właściwemu koordynatorowi SPK.Logowanie do pocztydata-layout="standard" data-action="like" data-show-faces="true" data-share="true">
 

DHTML JavaScript Menu By Milonic