Aktualności > Spotkanie otwarte /informacyjne dla nauczycieli dzieci głuchych i CODA na temat specyfiki pracy z uczniem z wadą słuchu i uczniów CODA i ich rodzicami.

Spotkanie otwarte /informacyjne dla nauczycieli dzieci głuchych i CODA na temat specyfiki pracy z uczniem z wadą słuchu i uczniów CODA i ich rodzicami.

Spotkanie odbędzie się 27 listopada (środa) w godzinach 12.00 – 14.00 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych w Warszawie, ul. Łucka 17/23.

Tematyka spotkania: 1. Sylwetka ucznia niesłyszącego/słabosłyszacego - charakterystyka, specyficzne zachowania i potrzeby edukacyjne. 2. Kim jest CODA? 3. Rodzaje komunikacji osób niesłyszących – jak komunikować się skutecznie z dziećmi i rodzicami. 4. Prawa dziecka niesłyszącego i CODA w relacji uczeń - rodzic - nauczyciel. 5. Skuteczna terapia surdologopedyczna. 6. Nauka języka polskiego z uwzględnieniem potrzeb komunikacyjnych ucznia.

Szczegółowy plan spotkania prześlemy Państwu po potwierdzeniu uczestnictwa. Prosimy o potwierdzenie wzięcia udziału do dnia 21 listopada 2019 roku na adres e-mailowy: lucka @spk.waw.pl


< Wróć