SPK - oferta Dla osób z niepełnosprawnością

OFERTA SPECJALISTYCZNYCH PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH

 • diagnoza problemu
 • wsparcie psychologiczne
 • psychoedukacja
 • interwencja kryzysowa
 • pomoc w znalezieniu rozwiązania

Oferta skierowana jest do wszystkich osób, które opiekują się lub pracują z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych na terenie Warszawy.

Wszystkie SPK znajdują się na terenie m.st. Warszawy.

O specjalnych potrzebach edukacyjnych dzieci i młodzieży

Pobierz


Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne

Zespół Szkół Specjalnych nr 38 Praga Północ

 • praca z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, wadą słuchu
 • problemy szkolne, wychowawcze, emocjonalne
 • pomoc w wyborze szkoły, doradztwo zawodowe

KONSULTACJE MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ W JĘZYKU MIGOWYM

Kontakt:
Koordynatorka SPK: Magdalena Sekuła

tel.: 22 619 72 34 w. 26 / tel. kom.: 795 978 151
ul. Namysłowska 10
mail: namyslowska@spk.waw.pl
więcej informacji: www.zs38.edu.pl


Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244 Wawer

 • praca z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością
 • alternatywne i wspomagające metody komunikacji dla dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się i niemówiących
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z seksualnością dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

Kontakt:
Koordynatorka SPK: Bożena Sirko

tel.: 22 812 60 45 / tel. kom.: 509 593 149
ul. Hafciarska 80/86 
mail: hafciarska@spk.waw.pl
więcej informacji: sps244waw.szkolnastrona.pl


Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych Wola

 • diagnoza problemów szkolnych i wychowawczych wynikających z wady słuchu
 • konsultacje psychologiczne dla rodzin, w których występuje problem uszkodzenia słuchu (dzieci lub rodziców)
 • problemy rodzinne i doradztwo zawodowe

Kontakt:
Koordynatorka SPK: Urszula Sitnik

tel.: 22 620 62 85 wew. 222 / tel. kom. 795 832 480
ul. Łucka 17/23
mail: lucka@spk.waw.pl
więcej informacji: strona.oswg-wawa.edu.pl


Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 Praga Północ

 • autyzm i inne wyzwania rozwojowe
 • komunikacja, zachowania trudne
 • poradnictwo seksualne
 • edukacja, życie w rodzinie
 • włączanie do grupy rówieśniczej

Kontakt:
Koordynatorka SPK: Małgorzata Olmińska

tel.: 22 619 05 05 / tel. kom.: 505 265 886
ul. Tarchomińska 4
mail: tarchominska@spk.waw.pl
więcej informacji: www.zspnr10.waw.pl


Szkoła Podstawowa nr 99 Targówek

 • problemy szkolne i metody pracy z dziećmi i z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, z zaburzeniami rozwojowymi, emocjonalnymi na terenie domu i szkoły
 • zaburzenia rozwoju mowy u dzieci oraz dobór alternatywnych metod komunikacji

Kontakt:
Koordynatorka SPK: Anna Mitura

tel.: 22 811 03 06 / tel. kom.: 505 376 727
ul. Bartnicza 2
mail: bartnicza@spk.waw.pl
więcej informacji: www.zsspbartnicza.waw.pl


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 Śródmieście

 • konsultacje w zakresie metod nauczania dzieci z dysfunkcją wzroku, terapii widzenia, orientacji przestrzennej, integracji sensorycznej, pomocy psychologicznej, pedagogicznej i tyflotechnicznej.

Kontakt:
Koordynatorka SPK: Agnieszka Rosiak

tel. kom.: 883 127 083

tel.: 22 629 16 10 (centrala)
tel.: 22 621 68 44 (sekretariat)
ul. Koźmińska 7
mail: kozminska@spk.waw.pl
więcej informacji: www.kozminska.edu.pl