SPK - oferta Trudności wychowawcze

OFERTA SPECJALISTYCZNYCH PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH

 • diagnoza problemu
 • wsparcie psychologiczne
 • psychoedukacja
 • interwencja kryzysowa
 • pomoc w znalezieniu rozwiązania

Oferta skierowana jest do wszystkich osób, które opiekują się lub pracują z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych na terenie Warszawy.

Wszystkie SPK znajdują się na terenie m.st. Warszawy.

O specjalnych potrzebach edukacyjnych dzieci i młodzieży

Pobierz


Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS" Mokotów

 • trudności wychowawcze i szkolne wynikające z problemów ze zdrowiem psychofizycznym
 • problemy wynikające z używania przez młodzież substancji psychoaktywnych
 • pomoc i wsparcie dla specjalistów pracujących z dziećmi i z młodzieżą

Kontakt:
Koordynatorka SPK: Monika Chałuda

tel. kom: 694 474 181
tel.: 22 647 01 16
ul. Różana 22/24, 00-057 Warszawa
mail: rozana@spk.waw.pl
więcej informacji: www.mossos1.pl


Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "Kąt" Wawer

 • diagnoza problemów wychowawczych i szkolnych
 • problemy wynikające z używania przez młodzież substancji psychoaktywnych
 • poradnictwo w zakresie rozwoju psychoseksualnego
 • poradnictwo w sprawach związanych z orientacją i tożsamością seksualną
 • wsparcie i pomoc dla specjalistów pracujących z dziećmi i z młodzieżą

Kontakt:
Koordynatorka SPK: Elżbieta Kucińska

tel. kom.: 518 725 251
tel.: 22 812 58 11
ul. Zorzy 17
mail: zorzy@spk.waw.pl
więcej informacji: www.moskat.pl


Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 Bielany

 • trudności wychowawcze, problemy szkolne, zaburzenia zachowania
 • problemy wynikające z używania przez młodzież substancji psychoaktywnych
 • doradztwo zawodowe
 • problemy rodzinne

Kontakt:
Koordynatorka SPK: Małgorzata Bachulska

tel.: 22 834 86 84 / te. kom.: 791 502 122
tel.: 22 834 63 02
ul. Reymonta 16
mail: reymonta@spk.waw.pl
więcej informacji: www.zpow.eu


Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 Wola

 • trudności wychowawcze, problemy szkolne, zaburzenia zachowania
 • problemy wynikające z używania przez młodzież substancji psychoaktywnych
 • problemy w zakresie postępowania w sprawach nieletnich
 • poradnictwo seksuologiczne

Kontakt:
Koordynator SPK: Kacper Pilczuk

tel.: 22 836 78 73 wew. 21 / tel. kom.: 795 675 251
ul. Brożka 26
mail: brozka@spk.waw.pl
więcej informacji: www.mos6.edu.pl


Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 Praga Południe

 • dzieci i młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym, przejawiająca problemy wychowawcze
 • problemy z nauką
 • problemy wynikające z używania przez młodzież substancji psychoaktywnych

Kontakt:
Koordynator SPK: Krzysztof Gorczyca

tel.: 22 516 98 25 / tel. kom.: 730 840 461
ul. Osowska 81
mail: osowska@spk.waw.pl
więcej informacji: mos7.edu.pl


Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"

 • Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Dom przy Rynku”trudności wychowawcze, problemy szkolne, zaburzenia zachowania - wsparcie psychologiczne/ wychowawcze dla osób pracujących i/lub wychowujących dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym
 • problemy wynikające z używania przez młodzież substancji psychoaktywnych
 • problemy w zakresie postępowania w sprawach nieletnich
 • poradnictwo seksuologiczne
 • doradztwo zawodowe - diagnoza, wybór dalszego kierunku kształcenia, poszukiwanie odpowiedniej szkoły,  orientacja zawodowa,  praca sezonowa

Kontakt:

  Koordynator SPK:  Ewelina Roślik Gwara

  tel. : 22 831 50 33 / tel. kom.  516 223 255

  więcej informacji: https://sow.waw.pl/specjalistyczny-punkt-konsultacyjny-rynek-nowego-miasta/